• G-Voetbal

  Voor jongere kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke handicap zijn in Zeeland nauwelijks voorzieningen getroffen op voetbalgebied. Vaak worden deze kinderen ingedeeld in jongere categoriën bij reguliere voetbalverenigingen. In de praktijk leidt dit tot grote ergernis bij zowel de gehandicapte kinderen alsmede bij de niet-gehandicapte kinderen. Het blijkt toch dat zowel lichamelijk als geestelijk geen match is te vinden die voor beide partijen tot genoegen is.
  Het bijzondere resultaat van deze zoektocht is het Gteam van Zeelandia Middelburg.
   
  Zeelandia Middelburg heeft sinds een paar jaar een G-team. Een team van ongeveer 10 kinderen onder de 16 jaar. 
   
  "Zeelandia Middelburg wil, op een adequate manier, kinderen met een beperking uit Walcheren en omstreken de mogelijkheid bieden om georganiseerd te voetballen in een eigen, veilige en vertrouwde omgeving"
   
  Kinderen en jongeren met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking die graag willen voetballen, kunnen terecht bij het G-team van Zeelandia Middelburg. De spelers trainen elke vrijdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur. 
   
  De beperkingen van de kinderen van de G-teams zijn divers. Variërend van astma, problemen met de grove motoriek tot spasme aan armen of benen. Het maakt niet uit wat je lichamelijke beperking is. Tijdens de training wordt rekening gehouden met het niveau van elke speler. 
   
  Voor meer informatie: Stuur een e-mail naar: gvoetbal@zeelandiamiddelburg.nl