• Materiaalcommissie

  De materiaalcommissie verzorgt de kleding voor de kaderleden en alle materialen die nodig zijn voor de teams om te kunnen trainen en voetballen. Dit zijn natuurlijk ballen, hesjes, pilonen etc.

  Bij aanvang van het seizoen regelt de materiaalcommissie dat alle teams zijn voorzien van de benodigde materialen. De teams kunnen deze terug vinden in hun ballenhokken. Op de jaarlijkse Kick-off, welke net voor aanvang van het nieuwe seizoen gepland wordt, is er voor de kaderleden, trainers en leiders van de teams gelegenheid om benodigde kleding te passen en uitgedeeld te krijgen.

  Aan het einde van het seizoen wordt op de Slotdag alle kleding weer ingezameld en dan met name van die kaderleden die aan het einde van het seizoen besloten hebben om te stoppen. Ook worden dan de sleutels van de velden, kleedkamers en ballenhokken ingeleverd.

  Op de Klusdag en de dagen erna opent de materiaalcommissie alle ballenhokken ten einde te kunnen beoordelen wat aangevuld moet worden c.q. vernieuwd.

  Het ligt voor de hand dat de kaderleden van ieder team er voor zorgen dat de ter beschikking gestelde materialen goed verzorgd worden, hesjes met regelmaat gewassen worden en deze dienen aan het eind van het seizoen ook schoon te worden ingeleverd, net als de kleding.

  Tussentijds benodigd materiaal kunnen bij de commissie worden aangevraagd, zoals bijvoorbeeld voor een activiteit of o.a. Plofballen om een zaalwedstrijd/toernooi te spelen. Lekke ballen worden vervangen indien deze worden ingeleverd. Ballen die over de hekken en dus buiten het terrein belanden, horen direct te worden opgehaald.

  De materiaalcommissie is bereikbaar via materiaal@zeelandiamiddelburg.nl

   

  De commissie bestaat uit:

  VAKANT - voorzitter materiaalcommissie, contactpersoon bestuur, leveranciers & administratie

  Jaap Sipma - Sleutelbeheer accommodatie en ballenhokken

  Sem de Paauw - Uitgifte/onderhoud & reparatie

  VAKANT - Uitgifte/onderhoud & reparatie