• Protocol gebruik Veldverlichting

    De jaarlijkse kosten van verbruik van energie voor de veldverlichting zijn erg hoog. Spaarzaam en juist gebruik van de verlichting is nodig. Om daarbij te helpen is een protocol opgesteld. Dit protocol hangt ook in de verlichtingskast. Hier kan je via delink naar het protocol en de toelichting op onze website. Maak er gebruik van, want het bespaart onze vereniging flink wat kosten en het is bovendien goed voor het milieu. 
     
    Schakel de veldverlichting uitsluitend in wanneer nodig, dus gedurende een training en niet voorafgaand aan een training als er nog voldoende licht is, en alleen voor het (gedeelte van het) veld waarop je traint. De verlichting dient op juiste wijze ingeschakeld te worden. Niet alles kan tegelijkertijd en er zit een automatische vertraging op de verlichting om overbelasting te vermijden.
     
    Veel trainingsplezier.